Header Ads

Daniel Durand - Milletlerarası Petrol Politikası

Kitapta ele alınan petrol konusu, zaman çerçevesi içinde hesaplanırsa, nihayet yüz yıldan az fazla bir süreyi içine alır.
Bu süre içinde, büyük petrol şirketlerine, kapitalist ülkelerden çoğunun bile bütçesini aşan milyarlarca dolarlık petrol endüstrisi ve bizzat petrolün hikâyesiel bette ki İncelenmeğe değer bîr konudur.

1 yorum: