Header Ads

Davut Recep Ergüç - Ötügen'den Ankara'ya Türk Tarihi

Tarih dersinin öğretiminde ve öğreniminde haritaların sağladığı kolaylıkların önemi herkesçe bilinmektedir.

Tarih öğretiminde yer, zaman, neden ve sonuç önemlidir. Bunlar olmadan tarih öğretimi yapılamaz.

Görsel araç-gereçler olmadan da tarih dersi zevkli hale getirilemez. Bütün öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. Ezberciliğin sıkıcılığı ancak böyle aşılabilir kanısındayım. Önemli olayların tarihi, nedeni ve sonuçları elbette ezberlenecektir. Fakat bu ezber bizi, gerek özel tarih ve gerekse genel tarih olaylarında yoruma ve günümüz olaylarına ışık tutmaya götürmelidir. Sonuçta; kişisel ve toplumsal varlığımızın, sonsuza kadar onurlu bir şekilde sürdürülmesi amaç olmalıdır.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.