Header Ads

Ernesto Che Guevara - Sosyalist Planlama

Cuba Socialista (Sosyalist Küba) dergisinin 32. sayısında Yoldaş Charles
Bettelheim'ın "Sosyalist Planlamanın Biçimi, Yöntemleri ve Üretici Güçlerin
Gelişim Düzeyi" adlı bir yazısı yayınlandı. Bu yazı, gerçekten de, tartı
şılmayacak derecede önemli ve ilginç noktalara değiniyor, ama bizim için
özellikle önemli oluşunun nedeni, sözümona "Ekonomik Hesaplama"yı ve
bu sistemin sosyalist sektör içinde gerekli gördüğü kategorileri, yani ödeme
aracı olarak parayı, kredileri ve malları savunmasıdır.
Bu yazıda, aşağıda açıklamaya çalışaca˘gımız iki temel yanlışın yapıldı˘gı
kanısındayız....

Hiç yorum yok