Header Ads

Esat Korkmaz - Anadolu Aleviliği

Bu ürün, bilimsel kaygı sürekli canlı tutularak Anadolu Aleviliğinin felsefesine-inancına-öğretisine ve erkanına yönelik bir çalışmadır. Anadolu Aleviliği "bilge" olarak karşımıza çıkan bir eren felsefesidir, bu anlamda vahiy dışı felsefi bir dindir; bir eren öğretisidir, bu anlamda bilimsel bir kuramdır. Çalışma boyunca;
a) Anadolu Aleviliğinin bir felse fi din, bir bilgelik öğretisi olduğu kanıtlanmaya;
b) Kanıtlanmaya koşut olarak insan-evren-tanrı konusundaki inanç tasarımlarına esin oluşturan, öncel ve belirleyici, doğal olarak sonsuza dek de öyle kalacak olan nesnel tasarımlar yakalanmaya ve yorumlanmaya;
c) Felsefesi ve öğretisi gereği laik olan Alevi yaşama biçiminin aydınlanma, hümanizm ve etik boyutları irdelenerek geleceğimize de yol gösterecek olan Alevi ütopyasının, bu bağlamda Alevi düşsel toplum projesinin(kiimil toplum projesi) çerçevesi çizilmeye çalışıldı.
Çalışmanın ikinci yarısı tümüyle Anadolu Aleviliğinin erkanına ayrıldı: Sıralı erkanlardan oluşan ve temel cemler durumunda bulunan görgü, musahiplik, ikrar ve dar cemleri, uygulamaya ışık tutması amacıyla ayrıntılı olarak verildi; okuyucuyu üretken kılmak için inançsal ve nesnel kaynakları yorumlandı.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: