Header Ads

Gorgis David Malik - Süryanilerin Tarihi - İlk Hıristiyanlıktan Kadim Doğu Süryani Müjdeci - Havari Kilisesi

Tarihin ilk yazılı kaynakları, taşların ve pişmiş kil levhaların üzerindeki hiyerogliflerdir. Bunlara ek olarak ulusal tarihlerin birçoğunun gelenek ve boş inançlardan başka kaynakları yoktur.

Bu yazıların ilki ve en güveniliri peygamberlere indirilen Tanrı'nın sözleri, yani "Eski Ahit" tarihidir. Her ulusun ve krallığın kendi tarihi vardır. Süryanilerinde üstünde durularak yazılmış ve ayrıntıları açıklayan kitapları vardır. Sık sık talan eden ve amansız toplu kıyım uygulayan güçlü ve nefret edilen düşmanlarının zulümleri nedeniyle, elimizde bu konuda hemen hemen hiçbir şey bulunmamaktadır. Öncüllerimizin bıraktığı binlerce, on binlerce sayfa yazı bu kimseler tarafından yakılmıştır. Bunların arasında öğreti kitapları, çeşitli tarih kitapları ve Süryaniler'in doğuşları, kökenleri, yaşam koşulları ve güçlü krallıpğı hakkında ki bilgiler vardı. Bundan dolayı, atalarımızın yazılarından ulusal tarihimizin ilk ve gerçek kaynaklarını bulmak çok güçtür.
(Giriş'ten)

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.