Header Ads

Gülağ Öz - Yeniçeriler ve Bektaşilik

Kitabımızda üç önemli unsurun ilişkilerini ve sonuçlarını bazı belgelere dayandırarak anlatmaya çalıştık, yine de bu konuda çok fazla iddialı değiliz. Çünkü Osmanlı arşivlerinde konunun aydınlatılmasını bekleyen yığınlarca belge vardır. Bu belgelere ulaşmadan Yeniçeriler konusu ve II. Mahmut dönemi yeterince aydınlatılmış olamaz. Biz ancak bir parça da olsa konuya ışık tutarak olayın önemini ortaya koymaya çalıştık.
Dileğimiz 21. yy Türkiye’sinde böyle olayların yaşanmaması, insanları Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Çerkez, Abaza ayrımı yapmadan Türkiye’de yaşayan tüm grupların Türkiye mozaiğinde bütünleşmesidir.
Gülağ Öz

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.