Header Ads

Hasan Bülent Kahraman - Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin

Siyaset bilimci Hasan Bülent Kahraman, bu kitapta sosyal demokrasi olgusunu tarihsel, kuramsal, ideolojik ve pratik yanlarıyla birlikte ele alıyor.
Kahraman'ın kitabı sosyal demokrasinin tarihsel boyutunun yanı sıra bu alanda 1980 sonrasında ve 1990'larda ortaya çıkmış yeni kavramları, yeni tartışmaları hem soyut ideolojik, hem de somut pratik yanıyla ele alıyor. Kendisini 1990'lı yıllarda yenileyen sosyal demokrasinin bunu nasıl başar iği, Türkiye'de bu alanda yapılması gerekenler kitabın çok önemli bir başka boyutunu oluşturuyor.

Kitap 1980 sonrasında önemli bir kriz yaşayan sosyal demokrasinin yeniden doğuş koşullarını dikkatle irdelerken, yeni ve yenilikçi bir tutum takınıyor.Türkiye'de çok ihmal edilmiş bir nokta olan sosyal demokrasinin felsefi arka planı ve moderniteyle ilişkisi ve yenilenmenin temel koşulları kitabın çok önemli birbaşka boyutunu meydana getiriyor. Sosyal demokrasiyle liberal demokrasi arasındaki ilişkiler, sosyal demokrasinin küreselleşme ve piyasa ekonomisi bağlamındaki yeri kitabın s ırguladığı diğer olgular.

Sosyal demokrasinin bir siyasi ideoloji olarak yaşandığı fakat kuramsal boyutlarının yeterinle bilinmediği ülkemizdeçok önemli bir boşluğu dolduruyor.

Yoksulluğun, eşitsizliğin tarihsel olarak dip noktasında bulunduğu bu dönemde hem sosyaldemokrasinin tarihsel haklılığını kanıtlayan, hem de onun niçin önümüzdeki dönemin ideolojisi olması gerektiğini gösteren yeni, yenilikçi ve öncü bir kitap Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye trafiği.

Hiç yorum yok