Header Ads

İlyas Üzüm - Günümüz Aleviliği

Çalışmada günümüz Türkiyesi’nin önemli olgularından biri olan Alevîlik aktüel boyutuyla ele alınmaktadır. Kitapta Alevîler’in etnik ve demografik yapıları, toplumsal örgütlenmeleri, inanç, ibâdet ve âdâb-erkânları çok yönlü tahlil edilmektedir. Ayrıca eserde Alevîler’in toplumun diğer kesimleriyle ilişkileri ve başlıca talepleri üzerinde durulmuş, bazı Alevî dede ve yazarları tanıtılarak onların Alevîlik-Bektâşîlik algılamaları tahlil edilerek sunulmuştur.

1 yorum: