Header Ads

İsmet Zeki Eyüboğlu - İnsanın Boyutları

İnceleme ve araştırmalarıyla tanınmış, düşünürlüğü ağır basan bir yazar İsmet Zeki Eyuboğlu. Dil, felsefe, eski uygarlıklar ve bu alanı ilgilendiren bütün bilim dalları, onun ilgi alanının odaklarıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi tarih boyunca insan denen saygı değer varlık onu uğraştırmaktadır. İnsan'ın gelişmesi ve uygarlıklar yaratan düşün varlığı bu yapıtının ana konusu. Etkileyici bir araştırma. "İnsanın Boyutları" adlı bu yapıtında şunu vurguluyor Eyuboğlu;

«İnsan, eylemleriyle, düşünceleriyle kurulu bir «bütün»dür. İnsanın anlaşılması, varlığını oluşturan bu boyutlarının bilinmesine bağlıdır. Eylemlerinden, düşüncelerinden soyutlanmış insan, yalnız bir kavramdır, bir beden. Davranırken, düşünürken, eylemde bulunurken vardır insan. Gelişen, evrende bir devinim varlığı olarak bulunan insandır üstünde durulması gereken.

İnsanın Boyutları düşüncemizi varsıllaştıran, çevremimizi genişleten bir yapıt. Okumakla kıvanacaksınız.

1 yorum: