Header Ads

İsmet Zeki Eyüboğlu - Tarihin İlkeleri

Tarihin İlkeleri, ülkemizde bugüne değin süregelen çalışma anlayışının dışında kalan, tarihi bir düşünsel sorun olarak görmeyi yeğleyen bir görüşün ürünüdür. Çalışmanın amacı tarihin bir “olaylar bilimi” değil de bir “düşünsel öğreti” niteliğinde geliştiğini sergilemektir. Tarih bir “bilim”dir, ancak içerdiği sorunlar, kapsadığı varlık alanı kendi dışında değil içindedir.


Hiç yorum yok