Header Ads

Ali Rıza Yalman - Cenupta Türkmen Oymakları

Folklorla uğraşanların çalışmalarına ışık tutacak değerli bir kaynak eserdir. Ünlü folklorcunun Güney Anadolu Türkmenlerinin hayatını anlatan beş ciltlik çalışması Bakanlığımızca iki cilt halinde üçüncü kez okuyucunun hizmetine sunulmaktadır.

1 yorum: