Header Ads

Aziz S. Atiya - Doğu Hıristiyanlığı Tarihi

·İskenderiye Hıristiyanlığı kopt kilisesi
·Kopt Hıristiyanlığının kökenleri
·Koptlar ve dünya, manastır geleneği
·Kalkedon sonrası, İran’da nasturiler
·Arap egemenliği altında koptlar
·Modern çağ
·Kopt inancı ve kültürü
·Etiyopyalılar, nasturi kilisesinin yayılması
·Köken ve gelişme
·Tarihte Yakubiler
·İnanç ve kültür, kökenleri ve gelişmesi

1 yorum: