Header Ads

Gordon Childe - Toplumsal Evrim

Gordon Childe arkeolojik ve tarihsel bulguları tarihsel bütünlüğü ve gelişiim içinde kavrayıp yorumlayarak tarihi yeniden kurma düşüncesini bir yöntem olarak benimsemesiyle tanınan bir yazardır. Childe'a göre bunun dışında bir yöntem ancak “posta pulu arkeolojisi” olarak nitelenebilir. Olağanüstü bir amprik gözlem ve bilginin yeniden kurma işleminde bir araya gelişi, soyut teorik modeller yerine olgulara dayanan ama onların basit bir ardarda gelişinden daha fazla bir şey olan Childe'in tarih yazımı insan türünün serüvenini anlamak için bize en yetkin kaynakları sağlamaktadır. (Arka Kapak'tan)

1 yorum: