Header Ads

Hans Magnus Enzensberger - Ah Avrupa

Tek bir Avrupa var mıdır? Güncel siyasetten kültüre her alanda tekil ve bütünlüklü bir olgu olarak ele alınan Avrupa ne ölçüde gerçektir? Yoksa Avrupa dendiğinde kastedilen salt İngiltere, Fransa ve Federal Almanya mıdır? Ah Avrupada Enzensberger, Avrupanın güç odaklarını oluşturan bu üç ülkeyi kasıtlı olarak dışarıda bırakıyor ve bizi farklı bir Avrupa yolculuğuna çağırıyor. Tüm homojenleştirme çabalarına rağmen varlığını sürdüren kuraldışı Avrupayı esprili bir dille ve röportaj tekniği kullanarak anlatıyor. İnsanı uysallaştırmayı totaliter rejimleri kıskandıracak ölçüde başaran İsveçten okyanusta yalnız ada misali yitik imparatorluğunu arayan Portekize, yasaların başkaları için yapıldığına inanılan İtalyadan dünyanın manevi liderliği rüyasını yaşayan Polonyaya, petrolden gelen zenginliğini ülkenin en ücra köşelerine kadar 49 havaalanı yaparak çarçur eden Norveçten eceliyle ölen diktötürünü gömdükten sonra can sıkıcılık derecesinde çağdaşlaşan İspanyaya, Doğu Blokunda son yıllarda yaşanan değişimleri kendi bütçesinde çoktan gürültüsüz patırtısız gerçekleştirmiş olan Macaristana uzanan bir yolculuk bu. Avrupa Topluluğuna girme çabalarının söz konusu olduğu ülkemizde bu kitap, Avrupayı tek bir blok olarak görmenin ne kadar yanıltıcı olduğuna dikkat çekmesi açısından önem taşıyor.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.