Header Ads

Henri Lefebvre - Mekanın Üretimi

Elinizdeki bu kitap, büyük dava adamı ve teorisyen Henri Lefebvre'in başyapıtıdır. Bu kitap, mekan üzerine, mekanı  düşünen, mekan felsefeleriyle tartışan, mekanın tarih içindeki  yolculuğuna dair kavrayıcı ve kapsayıcı bir tarih yazımı sunan ama bütün bunları sosyal ve siyasal pratikle ilişkili bir şekilde yapan, yaparken de felsefeden tarihe, fizikten metafiziğe, psikanalizden sanata, dil bilimden ilahiyata kadar çok geniş bir literatürü eleştiriye tabi tutan, kendinden önce bir eşi benzeri olmadığı gibi, kendinden sonraki kitaplara da devasa bir alan açan, peşinden koşulacak birçok soru işareti bırakan, 20. yüzyılın en derinlikli, en incelikli, en ustalıklı eserlerinden biridir. Aynca, Marksizm içinde de ayrıksı ve önemli bir yere sahiptir.

Hiç yorum yok