Header Ads

Jean Jacques Servan Schreiber - Amerika Meydan Okuyor

Servan-Schreiber Le Défi américain (1967; Amerika Meydan Okuyor, 1968, 1975) adlı kitabında Avrupa'nın ABD'nin bir ekonomik sömürgesine dönüşmekte olduğunu öne sürmüştür. Daha sonra ekonomi alanında çağdaş sosyalist kuramcıların en önemlilerinden biri sayılan "Ernest Mandel", sonraki gelişmeleri de göz önüne alarak, "J.-J. Servan-Schreiber"in bu eserine "Avrupa Meydan Okuyor" ile sosyalist bir cevap vermiş, soruna diyalektik bir yaklaşımın nasıl olabileceğini araştırmıştır.

1 yorum: