Header Ads

Kemal Gözler - Kurucu İktidar

Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme iktidarı olarak tanımlanan kurucu iktidar asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Savaş, devrim, hükümet darbesi gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkan asli kurucu iktidar, önce mevcut bir devletin anayasısını ilga etmekte, sonra onun yerine yenisini yapmaktadır. Tali kurucu iktidar ise, yapılmış olan bir anayasayı yine o anayasanın öngördüğü usüllerle değiştirmektedir.


Tarafımıza yapılan telif hakkı ihlali bildirimi neticesinde ilgili bağlantı yayından kaldırılmıştır.

Hiç yorum yok