Header Ads

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 3. Cilt - Modernleşme ve Batıcılık

Elinizdeki cilt en doğru ifadeyle "daha iyi ve mutlu yaşamak" hasretinin taşıyıcı olan

"Batılaşmak/Modernleşmek/Çağdaşlaşmak" kavramlarını değişik açılardan düşünsel/ideolojik bir değerlendirme çabası... Bu hasretin çeşitli ifade ya da eleştiri biçimlerini dile getiren Batı-Batılı-Batıcı; Avrupa-Avrupalılaşma-Avrupalılaştırma; asrilik-modernleşme-modernizasyon; muasırlaşma-çağdaşlamşa vs. jenerik, terim ve kavramlara ve ardında yatan semantik/semiyotik, siyasal/ideolojik anlamlara, bunlara yol açan tutum ve davranışlara, söylemlere, bunların toplumsal hayatımızın felsefeden siyasete, sanattan eğitime kadar hayatın her alanına etkisini biraz daha iyi kavrayabilir''kavramlaştırabilir miyiz, sorusunu sorma iddiası…


Hiç yorum yok