Header Ads

Pierre Guiraud - Anlambilim

Anlambilim, dili anlam açısından inceleyen daldır. Anlam sorunu ve bu sorunun türlü uzantıları dilbilimi olduğu gibi felsefe, mantık, ruhbilim, toplumbilim, vb. bilimleri de çok yakından ilgilendirir.
Dilbilimsel anlambilim, göstergenin içerik ya da gösterilen yanını ele alır, gösteren (işitim imgesi) ile gösterilen arasındaki ilişkileri, gösterilendeki değişim ve oynamalar, dilsel yapıların anlamsal yönden ortaya koyduğu çeşitli olguları, vb. inceler.
Tanınmış Fransız dilbilimcisi, P.Guiraud, 7. baskısından Berke Vardar’ın Türkçeye kazandırdığı La Semantique (Anlambilim) adlı yapıtında söz konusu alana genel bir bakış yönelterek anlam sorununu irdelemekte, konuyu hem artsüremli, hem eşsüremli açılardan incelemektedir. Belirtilen yaklaşım türlerini ilginç kuram ve uygulamalarla örneklendiren yazar, yer yer anlambilimin özel sayılabilecek birtakım yönlerine de değinmekte, bu arada kendi görüş ve savlarını da ayrıntılı biçimde belirtme olanağı bulmaktadır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: