Header Ads

Bedri Ruhselman - Ruhlar Arasında

Spiritizm’in yüz yılı aşkın süreden beri insanlık için sağladığı bilgi ve görgü imkânlarının esası: bedensiz varlıklardan alınan ruhsal tebligata dayanır. Ruhsal tebligatın öğretisi dahilinde gelişen spiritik hakikâtler, ayni paralelde bir diğer esaslı temeli de geliştirmiştir. Bu temel, medyom ismi verilen özel yetenekli ve bu yetenek vüs’atince vazifeli kişilerin maddî ve manevî çabalan sonucunda kurulmuştur. Medyomluk ve tebligat birbirinden kesinlikle ayrılamayan iki kurumdur. Biri diğerin ayrılmaz tamamlayıcı parçasıdır. Bedri Ruhselman Ruhlar Arasında Medyomun asıl amacı, psişik yetenekler tazahür ettirmek değil, bedensiz varlıklarla, çeşitli seviyelerde olmak üzere irtibat kurarak, insanlara üstün bir realitenin tekâmül ettirici bilgilerini aktarabilmekdir. Bu durum spiritizm bakımından en önemli bir noktadır. Medyomlar ayni zamanda psişik yeteneklere de sahip bulunabilirler. Bedri Ruhselman Ruhlar Arasında Çeşitli metapsişik tezahüratın ortaya çıkmasına vasıtalık eden medyomlarm ruhsal dünya ile olan ilişkilerinde önceden bilmeleri gereken birçok bilgi mevcuttur.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: