Header Ads

Evelyn Bassoff - Anneler ve Kızları

Bir anne için kızının buluğ çağına erişmesi, anne kız ilişkilerini büyük oranda değiştirmektedir. Bu değişiklikler annede endişe, reddedilmişlik ve kayıp hislerini uyandırır. Bir psikolog olan Dr. Evelyn Bassoff, bu kitabı annelerin perspektifinden yazmış, orta yaşlı kadının bu karışık hislerle nasıl başa çıktığını göstermiştir. Kızların büyümek için psikolojik olarak annelerinden ayrıldığı gibi, kendi bireysel gelişmelerini tamamlamak için annelerin de rollerini kızlarının buluğ çağına erişmelerinden itibaren değiştirmelerinin ve belli ölçülerde kızlarından ayrılmalarının gerekliliğini vurgulamıştır. Kendi hastaları üzerindeki çalışmalarından, efsanelerden, folklorik hikayelerden ve şimdiki edebiyat eserlerinden örnekler sunmuştur. Kendisi de buluğ çağındaki bir kızın annesi olarak, annelerin ergenlik döneminin zor geçişlerinde kızlarına nasıl yardımcı olabileceklerini ve bu geçiş sürecinden kendi gelişimleri için nasıl faydalanabileceklerini göreceksiniz.

1 yorum: