Header Ads

Gülnur Yıldırım - İletişim ve Hayat

Yaşamak başlı başına iletişim faaliyetlerini kapsayan bir olgudur. Doğduğumuz andan itibaren çevremizle sürekli iletişim, etkileşim içine gireriz. Bilinçsizce çevremizi etkilemeye değiştirmeye ve yine bilinçsizce etkilenmeye değişerek çevremizle uyarlanmaya başlarız. Bu çift yönlü etkileşim, hayat boyu sürer gider. Yaşadığımız sürece zekamızı, kültür ve birikimimizi, kişiliğimizi iletişim alışkanlıklarımız ve iletişim çabalarımızla ortaya koyarız. Duygu ve düşüncelerimizi başkalarıyla yine iletişim yoluyla paylaşırız. Anlamak, anlatmak, öğrenmek ve başkalarına ulaşabilmek içinde iletişime başvururuz. Denilebilir ki iletişim, beşikten mezara kadar bizimledir ve bizim için hayali bir ihtiyaçtır.


1 yorum: