Header Ads

Murry Hope - Atlantis Bilgeliği - İnsanlığın Bilinmeyen Tarihi

"Siz tek bir tufan hatırlarken gerçekte birçokları olmuştur... Dahası diyarlarınızda yaşamış insan ırklarının en gelişmiş olanını bilmiyorsunuz...
Yunan Filozofu Eflatun
Dünya üzerinde meydana gelen tufanlar sırasında birçok uygarlığın batmış olduğu İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de
uzun uzun anlatılmıştır. Dile getirilen bu felaketler, Dünya'nın topyekün yok olmasıyla alakalı ifadeler değildir. Bunların
büyük çoğunluğu, daha önce yaşanan ve bundan sonra da yaşanması muhtemel olan bir dizi büyük doğal afetlerle ilgilidir.
Bir zamanlarAtlantis'te yaşananlar gelecekte meydana gelmesi muhtemel olaylara ışık tutması bakımından ayrı bir
öneme sahiptir.
Bu nedenle herkesin, Atlantis'in başına gelenleri öğrenmesinde büyük yararlar bulunmaktadır. Bir zamanlar Atlantis'te
yaşananlara benzer olaylarla bizim uygarlığımızın da karşılaşabileceği fikrinin Kutsal Kitaplar'ca da desteklenmesi,
konunun önemini birkat daha artırmaktadır.

1 yorum: