Header Ads

Özcan Köknel - Korkular Takıntılar Saplantılar

Gerçekte korkusuz insan, duygusuz ve düşüncesiz insan demektir. İnsan duygu ve düşünceden soyutlanınca, ’insan’dan ve ’insanlık’tan söz etmek olanaksızdır.

Ancak korkunun boyutları insan yaşamını kuşatacak ölçüde artarsa, hastalığa dönüşmüş demektir.

Bu kitapta, acem kılıcı gibi iki tarafı keskin korkunun beden, ruh ve toplum sağlığı için gerekli olan yönleriyle, sağlığı bozan boyutları ve bunlar arasındaki duyarlı, ince ve önemli sınır anlatılmaktadır.

1 yorum: