Header Ads

Andre Bazin - Çağdaş Sinemanın Sorunları

Çağdaş Sinemanın Sorunları, Bazin'in günümüz sinemasının en önemli sorunlarını aydınlatan yazılarını bir biraraya getirmektedir.

1 yorum: