Header Ads

Arnold Hauser - Sanatın Toplumsal Tarihi

Sanat olaylarının gelişimini, edebiyattan müziğe, tiyatrodan görsel alana kadar yayılan geniş bir perspektif içinde değerlendiren bu yapıt kısa sürede uluslararası alanda dikkati çekti. Daha sonraki yıllarda da çeşitli baskıları yapılan Sanatın Toplumsal tarihi kültür tarihini konu alan temel yapıtlardan biri olarak kabul edilmektedir.

1 yorum: