Header Ads

Ersin Doğer - Roma Heykeltraşlığı

Elinizde tuttuğunuz bu ders kitabı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine 18 yıldan beri tarafımdan verilen “Roma Heykeltıraşlığı” dersi için hazırlanmış ders notlarının genişletilmiş halidir. Söz konusu ders kitabı hazırlanırken gerek metin gerekse fotoğraflar bakımından ağırlıklı olarak Diana Kleiner’in “ Roman Sculpture”, Donald Strong’un “Roman Art” ve Robert Milburn’un “Early Christian Art and Architecture” başlıklı kitaplarından yararlanılmış, R. Bianchi Bandinelli’nin “Le Centre du Pouvoir” ve “La Fin de L ’Art Antique” başlıklı kitaplardan alınan verilerle desteklenmiştir.
Kuşkusuz tek bir sömestr içinde değil tüm bir yıl için dahi tüm bu kitabın içeriğini bir eğitici için ne layıkıyla vermek ne de öğrenci için almak mümkündür; Bununla birlikte ülkemizde “Arkeoloji-Sanat Tarihi” disiplinleri alanında son yıllarda telif olsun tercüme olsun ana dilimizde çok kitap yayınlanmış olmasına karşın “Roma Heykeltıraşlığı”nın bütününü kapsayan eser henüz mevcut değildir. Muhtemelen bu kitap sadece öğrenciler için değil aynı zamanda meraklılar için “Capitol Kurdu”ndan “Konstantin Takı’na kadar varlıklarından haberdar olduğumuz fakat üzerlerine ayrıntılı bilgilerimizin olmadığı eserleri öğrenme bakımından da tatmin edici olacaktır. Ancak bu kitabın yukarıda da belirttiğimiz gibi yabancı dillerde yazılmış temel kitapların özetlenmesinden başka bir şey olmadığını; hatta yazarın bu konuda kendini uzman görmediğini peşinen kabul ettiğini bilmeniz gerekmektedir.
Ders kitabının ortaya çıkmasında yardımcı olan asistanlarım Yusuf Sezgin (M.A) ve Mehmet Gürbüzer’e (M.A.) ve E:Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın Bürosu Şefi Hülya Ertopuz’a teşekkür ederim.
Prof. Dr. Ersin Doğer

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: