Header Ads

Güner İnal - Türk Minyatür Sanatı - Başlangıcından Osmanlılara Kadar


1: Türk İslam Minyatür Sanatının KaynaklarıBölüm
2: İslam Resminin Başlangıcı ve İlk Minyatürlü YazmalarBölüm
3: Edebi Konulu Yazmaların MinyatürleriBölüm
4: Onüçüncü Yüzyılın Diğer Önemli Minyatürlü YazmalarıBölüm
5: Ondördüncü Yüzyılın Minyatürlü YazmalarıBölüm
6: Memlük Devri EserleriBölüm
7: Ondördüncü Yüzyılın Ortasında ve Sonunda İran’da Yapılan Minyatürlü YazmalarBölüm
8: Ondördüncü Yüzyılda Şiraz’da Yapılmış EserlerBölüm
9: Timurlu Devri Resim Sanatı (1370-1500)Bölüm
10: Timurlu DönemiBölüm
11: Timurlu Dönemi Şiraz Okulu (1415-1453)Bölüm
12: Onbeşinci Yüzyılın İkinci Yarısında Timurlu ResmiBölüm
13: Türkmen Devri Minyatür SanatıBölüm
14: Onaltıncı Yüzyıl Minyatür Sanatı, Safavi Minyatürleri

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: