Header Ads

Hans Georg Gadamer, Friedrich Nietzsche, Helmut Kuhn - Edebiyat Nedir?

Okuyucular bu seçkide edebiyatın felsefeyle ilintisini Gadamerci; edebiyatın antik kökleri ve filolojik ardıl alanını Nietzscheci; edebiyatının tanımını, fenomenolojik bir olgu olarak birkaç edebi metnin (Balzac) açılımını ve edebiyatın devrimle bağlantısını Kuhncu perspektiften göreceklerdir. Felsefenin edebiyatla kesiştiği elle sayılacak birkaç kaynağın arasına -ki bunlar Martin Heidegger´in Hölderlin okuması, Hans-Georg Gadamer´in Paul Celan okuması, Sartre´ın edebi okumaları- Gadamer´in ´Felsefe ve Edebiyat´ı ile, Helmut Kuhn´un ´Edebiyat ve Devrim´ini de çevirerek, birbirinden kesinlikle ayrılmaması gereken felsefe ve edebiyatın bu yakınlaşmasına, iki yeni bakış açısı daha kazandırdığımıza inanıyoruz.

1 yorum: