Header Ads

Mustafa Cezar - Anadolu Öncesi Turklerde Sehir ve Mimarlık

Bu kitabımızda, Türklerin yerleşik yaşamdaki kıdemleri sorununa bir hayli açıklık getirilmektedir. Türklerde şehir ve şehir yaşamının erken devri üzerine sepilen bu aydınlığın, bundan böyle, uygarlık konusunda Türkler hakkında araştırıcıların daha olumlu yargılara varmalarını kolaylaştıracağı umudundayız.
Başlangıcından itibaren Türklerde şehir ve eski Türk şehirleri sorunu ile Türklerin uzandıkları yerlerdeki şehirlerin fiziksel dokusunda yer tutan önemli mimarlık ürünlerinin durumu, beş yüz sayfalık bir kitap ölçüsü içerisinde ülkemizde ilk defa ele alınmış olmaktadır.

1 yorum: