Header Ads

Mustafa Sönmez - Gelir Uçurumu

Kriz, emek gelirlerini vurarak yoksullaşma sürecine yeni bir ivme katarken, para-sermaye sahipleri, özellikle de devalüasyon öncesi birikimlerini döviz olarak tutanlar bir gecede olağanüstü kazançlar elde ettiler. Bu kaotik durumun ülkedeki gelir eşitsizliğini 2000 öncesinden çok daha vahim bir platforma çektiği ve çok ciddi sosyal ve siyasal sorunlara gebe bıraktığı çok açık.

1 yorum: