Header Ads

Mustafa Sönmez - Türkiye Ekonomisinde Bunalım II. Kitap 12 Eylül ve Sonrasının Ekonomi Politiği

İhracata dönük birikim modeli, geçmişin ithal ikameci modelini adım adım tafiye ederek oluşturulmaktadır. Üretimin yoğunlaşacağı sektörler yeniden tanımlanmakta, sermayenin daha çok merkezileşmesini, ihracatın iç pazardan daha çekici olmasını sağlayacak önlemler birbirini izlemektedir. Değişen koşullarla birlikte, toplumsal egemen güç olarak sermaye, hem kendi içinde hem de emek ile olan ilişkilerinde yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır.

1 yorum: