Header Ads

Mustafa Sönmez - Türkiye’de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri

Mustafa Sönmez aktörlerle çok sayıda röportajdan oluşan büyük ölçekli bir çalışma çerçevesinde Türkiye’deki TOBB, TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD ve TUSKON gibi işveren örgütlerinin güncel ve kapsamlı bir manzarasını sunuyor.

Neredeyse hemen hergün medyada bu kısaltmalarla yar alan iş dünyası örgütleri, kimleri temsil ediyor, aralarında ne tür farklar var? Bu örgütlenmeler nasıl ortaya çıktı, birbirleriyle örtüşen, ayrışan görüşleri neler?… Türkiye’nin büyük holdinglerini, küçük ve orta işletmelerini temsil eden bu örgütlendirmeler, ekonominin yanı sıra politik süreçleri nasıl etkiliyor, nasıl biçimlendiriyorlar?

Türkiye ekonomisi ile ilgili 20’nin üzerinde araştırması, yayını bulan iktisatçı Mustafa Sönmez, bu kez bu sorulara yanıt aradı ve bulguları ile, alanının ilklerinden sayılan bu çalışmayı üretti.

Araştırmalarını bağımsız olarak sürdüren Mustafa Sönmez, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi(1978) mezun. Birçok araştırma kuruluşunda uzman olarak çalıştı, medyada dergiler yönetti ve çeşitli sektör, bölge araştırmalarına imza attı. Sönmez, araştırmacılık uğraşını, Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarlığı ile birlikte yürütüyor.

1 yorum: