Header Ads

Slavoj Zizek - 1968

Felsefi/politik metinlerden oluşan "Tin Kemiktir" ve popüler kültür metinlerini içeren "Bilinmeyen Bilinenler" serisi farkında olmadığımız ya da görmezlikten geldiğimiz, Lacan'm "kendini bilmeyen bilgi" olarak tanımladığı alanlara odaklanıyor."Soytarıca çıkışlar sergileyen ve Carla Brunîyle evlenen Sarkozy'nin Fransa Cumhurbaşkanı olabilmesi bile Mayıs 68'in gelenekleri değiştirilmesinin bir sonucudur.... Bir yanda 'bizim' diğer yanda onların Mayıs 68'i duruyor. Günümüzün ideolojik belleğinde Mayıs gösterileriyle ilgili 'bizim' temel düşüncemiz, yani öğrenci protestolarıyla işçi grevleri arasındaki bağ unutulmuştur..."BİLİNMEYEN BİLİNENLER .

1 yorum: