Header Ads

Slavoj Zizek - İdeolojinin Aile Miti (Bilinen Bilinmeyenler Serisi 7. Kitap)

Slavoj Zizek, Crichton'un romanlarından, Steven Spielberg filmlerine ve Titanik'ten Kızıllar'a kadar Hollywood filmlerinin tamamına yakınının aile draması koordinatlarına göre inşa edildiğini, hatta Stalinist film üretiminin dahi Hollywood'un bu tarzından etkilendiğini ileri sürer. Tipik bir Hollywood yapımında Ekim devrimi, Dünyanın Sonunu getirecek asteroit tehlikesi bile bir çift oluşturmanın anlatısına, bir aile temasına dönüştürülüyordur. Bu temanın belirleniminde kalmayan istisnalardan, sürprizlerden de bahsedilir ve Mary Shelley'in Frankenstein'ına, Frantz Kafka'nın babasına yazdığı mektuba ayrıntıyla bakılır.

"... aile mitini görmezden gelip doğrudan toplumsal gerçekliğe bakamayız. Yapmamız gereken çok daha zor: Aile mitini içeriden çökertmek. Bu amaç uğruna verilen mücadelenin en önemli kanıtı Kafka'nın babasına yazdığı mektuptur."

1 yorum: