Header Ads

Slavoj Zizek - İslam Arşivleri Çeviri

Bu kitabın ilk baskısında, hemen her fikri geniş tartışmalara yol açan Slavoj Žižek’in Eylül 2005'te yaşanan Karikatür Krizi üzerine yazdığı yazılardan yola çıkarak, bir yandan filozofun İslam konusundaki perspektifine bir bakış sunarken, diğer yandan yaşanan krizi bugün yorumlamak için önemli arşiv malzemelerini, o dönemde yazılmış Flemming Rose ve Amir Taheri makaleleri gibi farklı perspektifleri bir araya getirmiştik.
Ocak 2015'te yaşanan Charlie Hebdo saldırısı sonrası Karikatür Krizi'nin yeniden patlak vermesiyle birlikte bu derlemeyi zenginleştirme ihtiyacı doğdu. Bunun için Žižek'in Hebdo sonrasında yazdığı makaleyle birlikte, eleştiren düşüncenin önemli seslerinden Hamid Dabashi'nin ve Alain Badiou'nun farklı perspektiflerine de yer vermek gerekli oldu.
İfade özgürlüğünün temel bir hak ve sorun olduğu günümüzün küresel dünyasında, bu özgürlüğün sınırlarının nasıl belirleneceği ve nasıl yönlendirildiği temel bir tartışma konusu. Žižek krizin tartışmasını öncelikle küreselleşme, hoşgörü ve köktencilik ilişkisi çerçevesinde ele alıyor; bütün dinlerin birarada hoşgörülü yaşamayı vaat ettiği bir modern toplumun mümkün olup olmadığını ve bunun nasıl ortaya çıkacağını tartışıyor.
Diğer yandan, İslam’ın Batı ve Doğu açısından özel bir konuma sahip olduğu savından yola çıkan Žižek, İslam’ın gelecekte bizi beklediği kesin olan felaketler karşısında beklenmedik olanaklar içerdiğini söylüyor: “Doğuyla Batıyı kaderle özgürlük diye karşı karşıya getirmek için ne kadar uğraşırsak uğraşalım, İslam bu ikili karşıtlığı çökerten üçüncü bir konuma karşılık gelir. Ne kör kadere teslim olmak ne de canının çektiğini yapmak, bunların yerine daha derin bir özgürlük: kaderimizi değiştirmek ya da seçmek.”

1 yorum: