Header Ads

Hikmet Tanyu - Dinler Tarihi Araştırmaları

Türkiyede dinler tarihi üzerine sayısız araştırma yapmış ve bu alanda ihtisasını tamamlamış Hikmet Tanyu hocamızın sayısız eserlerinden birisidir bu sadece. Bu ve bunun gibi dinler tarihi kitaplarında, İslâm öncesi Türk dini hakkında hemen hiç bir bilgi bu denli aşikar olamamıştır. Ancak Ziya Gökalp in bazı kitaplarında eski Türk dini ile ilgili bilgi vermişse de, dinin kaynağı ve gelişmesi konusunda Durkheim ekolünün etkisinden kesinlikle feyiz almıştır. Şamanizmin bir din olmadığı hakkındaki tespiti ise kayda değerdir.

1 yorum: