Header Ads

Hüseyin Özdemir - Abdülhamid'in Filistin Çığlığı

Gökyüzüne en yakın bir belde olarak tasvir edilen ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan dolayı Kur'ân'ın övgüsüne mazhar olan Kudüs, birçok peygamberin Allah'ın nuruna nâil olduğu mukaddes bir yerdir. Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem) de Mirac'a çıkarken Kudüs'te bulunan Mescid-ül Aksa'dan Yüce Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Bu açıdan Kudüs, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için kutsal bir beldedir.

"Abdülhamid'in Filistin Çığlığı" kitabında, Kudüs'ün renkli tarihi, peygamberlerin buradaki hayatları ve Yahudilerin Osmanlı Döneminde Kudüs'e yerleşme mücadeleleri irdeleniyor. Sultan II. Abdülhamid Han'ın özellikle Filistin'e Yahudi yerleşimine karşı büyük bir hassasiyet göstermesine, Yahudi göçünü ve toprak satışını yasaklamasına rağmen Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerinin iç ve dış sebebleri, neden ve niçinlerinin belgeler ışığında gün yüzüne çıkarıldığı kitap, Yitik Hazine Yayınlarından çıktı.

Hz. Ömer (r.a)'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in yadigârı, kan ile gözyaşının yan yana durduğu Filistin'in anlatıldığı "Abdülhamid'in Filistin Çığlığı" Dr. Hüseyin Özdemir imzası taşıyor.

" Ecdâd-ı izâmımın memalik-i şahanemize ithal ettiği bir karış toprağı dünya altınına vermem, veremem…zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz"

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.