Header Ads

İbrahim Kafesoğlu - Türkler ve Medeniyet

İki bin yıl milliyet şuuruna eren, kadın hukukunu tanıyan, sanat şaheserleri vücuda getiren, dilini ve dinini korunmasını bilen, idare ve teşkilat alanında güzel örnekler veren Türk milleti, bütün dünya milletleri arasında müstesna bir mevki tutar ve Türklerin cihanda ilk ve belki en medeni milletlerden biri olduğu şüphe götürmez.Bu husus başka hiçbir millete nasib olmayan cidden muazzam bir mazhariyettir.Gençlerimizin milli tarihe yabancı gözlüğünden bakmak gibi kötü alışkanlığı bırakıp, bu hakikati kavramaları ve ona inanmaları gerekir.Çünkü muasırlaşma hareketimizin bayraktarı olan aydınlarımız, böyle bir mazi zenginliği şuuruna erdikleri zamandır ki, gayretlerinde daha çabuk başarı kazanacaklar ve kısa zamanda şükrana değer neticeler alacaklardır.


1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.