Header Ads

Şahin Uçar - Anadoluda Bizans-İslam Mücadelesi

Dört Halife döneminden Emeviler'in sonuna kadar Anadolu'da kıyasıya bir mücadele yaşanır. İslâm-Bizans mücadelesi. Rum diyarına sayısız seferler diizenlenir, muharebeler olur, kaleler kuşatılır, topraklar zaptedilir, fetihler olur. Ancak, sonuçlar Müslümanlar için pek iç açıcı değildir İran ve Bizans topraklarında büyük zaferler kazanmış olmalarına rağmen, Anadolu'daki başarısızlık ilginçtir. Belki de bu sebeple olsa gerek, Anadolu'daki İslâm-Bizans mücadelesi konusunda islâm kaynaklarında çok az bilgi vardır Kaynaklarda, sadece buralara yapılan seferler zikredilmekle yetinilmektedir. Batı dillerinde ve Ermeni, Süryani ve Bizans tarihçilerinin verdikleri bilgilerde bu konularda daha fazla bilgi bulunmaktadır. Bu yüzden yazar, o dönemin siyasi, ekonomik, dini ve kültürel şartlarını incelerken, Müslüman fütühatından önceki bazı tarihi olayları da ele almakta, yaptığı çözümlemelerle başarısızlıkların geçmişteki nedenlerini açıklamaya çalışmaktadır. Elinizdeki eserde yazar, Müslümanların Anadolu'ya yaptıkları seferlerin oryantalistlerce iddia edildiği gibi yağma maksatlı olmadığını açıkça gözler önüne sererken, Müslüman fütühatı başlamadan önce Heraclius'un yaptığı askeri ve mali reformları, Anadolu'daki devlet ve halk ilişkilerini, dini yapıyı ve ihtilâflan, halkın kültürel yapısını da inceleyerek ilginç bir çalışma ortaya koymuştur.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.