Header Ads

Dimitri Gutas - İbn Sinanın Mirası

İBN SÎNÂ, sadece İslâm medeniyetinin değil, tüm zamanların en büyük zekâlarından birisidir. Âlem ve insana dair bütüncül bir resim ortaya koyan felsefî sistemi, hem muhteva hem de yöntem açısından İslâm felsefesinin zirvesini teşkil etmektedir. Bu felsefî sistem İslâm dünyasında olduğu kadar Batıda da uzun süre etkinliğini sürdürmüştür. İslâm dünyasında 18. yüzyıla kadar devam eden İbn Sînâcı felsefe geleneği ile Batıda ortaya çıkan Latin İbn Sînâcılığı bunun en açık göstergesidir.

İbn Sînânın Mirası, İslâm felsefe birikiminin keşfi yönündeki çabalara küçük de olsa bir katkıda bulunmak amacıyla, Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü başkanı Prof. Dimitri Gutasın İbn Sînâ hakkında yazdığı makalelerin Türkçe tercümelerini biraraya getirmektedir.

Gutas, bu kitabı oluşturan makalelerinde, İbn Sînâyı merkeze alarak İslâm felsefesi mirasının daha sağlıklı ve doğru bir şekilde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair özgün nitelikli ve ufuk açıcı görüşler ortaya koymaktadır.

Klasik Yayınları, 2004, 207 sf., 59 mb.

1 yorum: