Header Ads

Hugues Portelli - Gramsci ve Tarihsel Blok

Bu yapıtta, Hugues Portelli, Gramscigil siyasal düşüncenin başlıca görünümlerinin, temel bir kavram: “tarihsel blok” kavramı ekseninde eklemlendiklerini tanımlamayı amaçlar.

Tarihsel blok kavramının irdelenmesi, Portelli’ye göre, Gramsci’nin Marksist teoriye yaptığı özgün katkının önemini belirtme olanağını verir.

Beş bölümden oluşan yapıtın ilk iki bölümü, birincisi üstyapının iki öğesini: sivil toplum ve politik toplumu, ikincisi de altyapıyla üstyapı arasındaki organik bağı ve bunun teorik düzeydeki sonuçlarını irdelemek üzere tarihsel blokun iç eklemlenmesine ayrılmıştır.

Üçüncü bölüm, Gramscigil hegemonya kavramını irdeleyerek, tarihsel blokun devingen görünümünü konu alır.

Dördüncü bölüm, hegemonik işlevle görevli toplumsal katmanın: aydınların tarihsel blok içerisindeki organik rolünü inceler.

Beşinci ve sonuncu bölüm ise, hegemonyanın dağılması ya da organik bunalım ile yeni bir tarihsel blokun oluşması ele alınır.

1 yorum: