Header Ads

Hüner Tuncer - Özal'ın Dış Politikası (1983-1989)

Dış politika uzmanı emekli diplomat Hüner Tuncer, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra sivil iktidarın teslim edildiği Turgut Özal'ın dış politikasını ele alıyor. Özal'ın 1983-1989 yılları arasındaki dış politikasının analiz edildiği kitapta yer alan konu başlıklarından bazıları;

- Neoliberalizmi benimseyen Özal'ın "Batı'yla bütünleşebilmek" adına uyguladığı özelleştirme, alttan alma ve ödün verme politikası
- Özal döneminde imzalanan protokol ve antlaşmalar
- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türk dış poltikasına etkileri
- Özal'ın ekonomi politikası ve 24 Ocak kararları
- Türk-İslam Sentezi ve Yeşil Kuşak Projesi
- İran-Irak Savaşı sırasında Türkiyenin tavrı
- Dış politika açısından Batı Trakya, Mersin ve Limni sorunları
- Türkiye-Ortadoğu ilişkileri ve Filistin Sorunu
- Türkiye-ABD ilişkilerinde Ermeni sorunu ile Kürt sorunu
- Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri
- Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri
- Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu
- Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve Bulgaristan'daki Türklerin sorunları

Hiç yorum yok