Header Ads

Hüseyin Öztürk - Eğitim Sosyolojisi

Özellikle eğitim fakültelerindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanmış olan eser, öncelikle sosyolojinin tanımına yer vermiş ve sonrasında da eğitim sosyolojisinin ilgili konularını ele almıştır.

Konu Başlıkları

Sosyolojinin Tanımı ve Alanı
Eğitim Sosyolojisinin Niteliği ve Alanı
Sosyal Politika ve Eğitim
Kültür – Toplum İlişkisi ve Eğitim
Ekoloji ve Eğitim
Toplumsal Bir Kurum Olarak Okul

1 yorum: