Header Ads

Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan - Çok Boyutlu Yaklaşımlar

Türkiye son yıllarda önemli bir toplumsal dönüşüm geçiriyor. Dilleri, dinleri, mezhepleri ya da cinsiyetleri hâkim normlardan ya da hâkim Türklük anlayışından farklı olan gruplar ayrımcılığa uğradığını gittikçe daha sık dile getiriyor ve eşit yurttaşlık talep ediyor. Bu taleplere paralel olarak geçmişte tabu olan konular hem toplumsal hem de siyasal düzeyde açıkça tartışılmaya başlandı.

1 yorum: