Header Ads

Mahir İz - Tasavvuf - Mahiyeti Büyükleri ve Tarikatler

Tasavvuf, Kur'an'a ve Sünnet'e yapışmak, heva, heves ve bid'atleri terk etmektir.
Tasavvuf, Allah'tan gayriye -makam, mevki, mal, mülk, para, kadın, hırs ve şehvetlerine- kul olmamaktır.
Tasavvuf, Allah'tan gayri kimseden bir şey ummamak, şöhretten kaçmak ve hayırlı olmayan şeylerden uzak durmaktır. Tasavvuf, Allah'ın emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınırken sabredip, devam etmektir.
Tasavvuf, ihtirası bırakıp Hakk'ın verdiğine şükr etmek, şikayeti bırakıp sıkıntıya alışmak, kibri bırakıp tevazuu huy edinmek, tembelliği bırakıp çalışmaya devam etmek, hayalleri bırakıp tatbikata bakmak, uykuyu ve gafleti bırakıp ibadete devam etmektir.
Şeriat bir fetva, tasavvuf ise bir takva yoludur ve hiç bir zaman birbirinden ayrı değildir. Şeriatten kıl kadar ayrılan, tarikatten dağ kadar ayrılır.
Şeriat ve tarikatın cahilleri birbiriyle mücadele ederler, alimleri daima sulh içindedirler.
Tasavvuf, temiz bir niyet ve tam bir ihlas ile ilahi şeriatin iç ve dış bütün hükümlerini yerine getirmektir.

1 yorum: