Header Ads

Mahmut Makal - Köy Enstitüleri ve Ötesi

Mahmut Makal - Köy Enstitüleri ve Ötesi
Çağdaş Yayınları - 1979
Sayfa - 222
1.9 Mb - Pdf Clearscan ...
''Yeniden hatırlamak ve Anlamak için''

...17 Nisan 1940 Ütopyadan Gerçeğe uzanan aklın ve aydınlanmanın ışığında bir kuruluş..Köy Enstitüleri...

''Köy Enstitü'lü ve ''Köy gerçekleri romanları'' nın yazarı Mahmut makal'ın kaleminden anılar...
Değeri dış ülkelerce de kabul edilmiş ve yapıtları birçok yabancı dile çevrilmiş olan seçkin eğitimci Mahmut Makal güçlü yazarlığını da bu alana adamış bir savaşçıdır. Bilirsiniz, köyden ilk tabloları sergileyerek acı gerçeklerin ürpertisini, ülke sorunlarına yabancı her alanın aydınlarına duyuran odur. Ve daha o zaman çarpıcı anlatım gücüyle, özgün biçimiyle usta bir yazıneri olduğunu da ortaya koymuştur.

Kimin ve neyin yazarı olduğunun bilincinde, kişiliğini oluştururken yaman bir toplumbilimciliği de ekledi bu oluşuma. Bilimin soyutundan eğitim ve uygulamanın somutuna geçerken karanlığın üstüne yürüyüp yığınlara ışık olmayı başaran yazarın, bu yapıtında dikkati çeken özelliklerden biri de, Köy Enstitülerindeki “iş eğitimi” uygulamasının köy yaşamında meyvelerini verdiğini örneklemesidir. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin köyün tarımsal, eğitsel ve toplumsal yaşamında görülen yeniliklerdeki başarıları bugün artık somut olarak ortadadır.

Makal bu yapıtında Köy Enstitülerinde uygulanan çağcıl eğitimi ayrıntılarıyla anlatırken, Enstitüler kapatıldıktan sonra uygulanmaya başlanan çağdışı eğitime de ışık tutmaktadır...

Sami Karaören

Hiç yorum yok