Header Ads

Mahmut Makal - Köye Gidenler

Köye Gidenler, bilisizliğe, bilinçsizliğe, bağnazlığa ve kör inançlara karşı savaşanların bir uzun öyküsü. Kendisi de bu aydınlanma savaşçılarından biri olan Mahmut Makal'ın bu yapıtı, ülkemizde o yıllardan bu yana değişmeyen, tersine üstüste katlanarak çok yönlü boyutlara ulaşan bozuk düzene çarpıcı bir ışık tutuyor. Yozlaşan kentli ile bilgisiz köylü ikileminin arasında sıkışıp kalmış aydın tiplemeleri başka deyişle, çıkarcı yönetenlerle, kör inançlarının kölesi yönetilenlere karşı bilimselliğin eğitimini sürdürmeye çalışanların; öğretmenlerin acı dolu serüveni olarak da tanımlanabilir... Ya da 20.yüzyıl Türkiye'sinin yazgısını saptayarak, bugün oluşturan trajik yaşamı...

1 yorum: