Header Ads

Mahmut Tezcan - Eğitim Sosyolojisi (Kuram ve Sorunlar)

Üçüncü Baskıya Önsöz
“Eğitim Sosyolojisinin bağımsız bir ders olarak eğitim sistemimize girişi oldukça yenidir. Bu yüzden araştırma ve incelemelere konu oluşu da henüz başlangıç aşamasındadır. Kitabımızın ikinci baskısından sonra eğitim yaşamımızda bazı yenilikler olmuştur. Biz bunlardan konumuzla ilgili olanlarına yer vermeye çalıştık. Özellikle tüm öğretmen yetiştiren kurumların üniversiteye bağlanarak Eğitim Fakültelerine dönüştürülmesi ve oralarda eğitim sosyolojisi derslerinin yer alışı, bizi ilgilendiren başlıca yeniliklerdendir. Çünkü böylece bu konuda araştırma ve incelemelerin, tezlerin yapılacağı kuşkusuzdur. Ayrıca, Anadolu liselerinin, Fen Lisesi sayısının artışı gibi gelişmeler fen eğitimi ve yabancı dil eğitimine
önemi arttırmıştır. Yine, yeni üniversitelerin sayısının artmasıyla öğrenci sayılarının artması da, öğretim elemanı ihtiyacını arttırmış, öğretimin kalitesi önem kazanmıştır.

Yeni baskıda kitabın genel sistematiği korunmuş, kuramsal açıklamalardan sonra ülkemiz sorunlarına yer verilmiştir. Ayrıca bazı bölümlere eklemeler yapılmış, bazı bölümler yeniden yazılmış ve yeni bölümler eklenmiştir.

Dileğimiz, yakın bir gelecekte, konumuzla ilgili monografik araştırmaların çoğalmasıdır.
Mart, 1984

1 yorum: