Header Ads

Mahmut Tezcan - Türk Ailesi Antropolojisi

Toplumun en küçük birimi olan aile her toplumda kültürün biçimlendirdiği bir olgudur. Uzun bir tarihsel geçmişi olan, Türk kültürü aile kurumuna kendine özgü nitelikler kazandırmıştır. Aile antropolojisi olarak ele alınan çeşitliliği ile, renkliliğiyle, özgünlüğüyle, Türk kültüründe bir hazinedir. Bu yapıtta, bu zengin hazineden sadece bir kesit sunulmuştur, Özellikle geleneksel ailede odaklanmış bu kesim toplumsal değişme sürecinde farklılaşmış, yeniden yapılanmalara uğramıştır. İşlevselci, çatışmacı ve yorumcu bakış açılarından ele alınabilecek aile kurumu, sosyo-kültürel dinamikleriyle toplumumuzda daima gündemde kalacaktır.

1 yorum: